Dla naukowców

DLA NAUKOWCÓW

Politechnika Wrocławska posiada szerokie kontakty w polskim i międzynarodowym środowisku biznesowym oraz wysokie kompetencje w zakresie komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii, w tym wynalazków. Skorzystaj z dotychczasowych doświadczeń i przenieś wyniki swoich badań naukowych do praktyki gospodarczej!

Zapraszamy do współpracy w następujących obszarach:

 • Pomoc doradcza na etapie planowania projektów badawczych w zakresie istniejących potrzeb rynku
 • Pomoc w określaniu potencjału komercyjnego i wartości wypracowanych rezultatów lub nowych koncepcji badawczych
 • Tworzenie ofert technologicznych wypracowanych rezultatów badawczych
 • Kojarzenie z przedstawicielami biznesu w celu komercjalizacji osiągniętych rezultatów badawczych
 • Wsparcie w zakresie uzyskiwania patentów i innych form ochrony własności intelektualnej
 • Podnoszenie gotowości wynalazków do wdrożenia
 • Poszukiwanie partnerów biznesowych do współpracy badawczej, grantów i projektów
 • Promowanie w środowisku biznesowym możliwości realizacji badań, ekspertyz i opinii- transfer wiedzy
 • Formalizowanie kontaktów z biznesem
 • Obsługa i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej
 • Bieżące doradztwo, szkolenia i asysta w zakresie komercjalizacji rezultatów badawczych
Punkt Kontaktowy

Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Plac Grunwaldzki 11, 50-377 Wrocław
Budynek D-21, pokój 002
czynny pon-pt w godz. 9.00-14.00

tel. 71 320 47 42; 71 320 47 44;
71 320 47 66; 71 320 47 67
fax. 71 328 29 60 (secretariat)
e-mail: komercjalizacja@pwr.edu.pl

PUNKT KONTAKTOWY