O nas

O NAS

Politechnika Wrocławska posiada długą i bogatą historię badań naukowych, wynalazków i innowacyjnych technologii. Jako grupa jednostek PWr realizujących proces transferu innowacji - wiedzy i technologii, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Swoją ofertę adresujemy zarówno do przedsiębiorców, jak i pracowników naukowych naszej Uczelni. 

Politechnika Wrocławska posiada kompleksowy system, obejmujący prowadzenie pionierskich badań naukowych, ochronę patentową uzyskiwanych wyników, transfer innowacji technologicznych do gospodarki, a także realizację badań zlecanych przez przemysł. W ramach systemu Wrocławskie Centrum Transferu Technologii odpowiada za komercjalizację bezpośrednią, Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o. - za komercjalizację pośrednią, a Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką przy CWiINT - za ofertę badawczą.

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska jest publiczną szkoła wyższą, będącą jedną z największych i najbardziej prestiżowych uczelni technicznych w Polsce.  Jej posłannictwem jest wytyczanie kierunków rozwoju nauki i techniki oraz kształcenie twórczych, kompetentnych kadr inżynierskich zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony przedsiębiorców. Uczelnia realizuje swą misję poprzez: wynalazki i innowacyjne technologie, najwyższe standardy w badaniach naukowych, transfer wiedzy, wysoką jakość kształcenia oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Politechnika Wrocławska jako wspólnota akademicka jest otwarta dla wszystkich, pielęgnuje wartości i tradycje uniwersyteckie oraz zabiega o poczesne miejsce w gronie uniwersytetów Europy i świata.

Zobacz nasz film promocyjny

Punkt Kontaktowy
ds. Transferu Technologii

pełni funkcję ogólnego kontaktu i udziela informacji
w obszarze współpracy nauki z biznesem.

DANE KONTAKTOWE

Plac Grunwaldzki 11, 50-377 Wrocław
Budynek D-21, pokój 002
czynny pon - pt w godz. 9.00-14.00
tel. 71 320 47 42;   71 320 47 44;   71 320 47 59
e-mail: komercjalizacja@pwr.edu.pl

zobacz na mapie

Wrocławskie Centrum
Transferu Technologii (WCTT)

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną koncentrującą się przede wszystkim na wdrażaniu wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce, a także kreowaniu i wspieraniu innowacyjnej przedsiębiorczości. Na Uczelni WCTT zajmuje selekcjonowaniem najciekawszych rezultatów badawczych, badaniem ich potencjału komercyjnego, tworzeniem ofert technologicznych oraz wyceną i sprzedażą technologii do biznesu.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT)  - Zdjęcie
Nasi eksperci służą pomocą w następujących sprawach:
 • Monitoring powstających rezultatów badawczych
 • Analiza i ocena potencjału komercyjnego
 • Wyceny technologii na potrzeby komercjalizacji
 • Opracowanie ofert technologicznych oraz ich dobór do potrzeb danego przedsiębiorcy
 • Poszukiwanie nabywców technologii
 • Negocjowanie umów transferu technologii

DANE KONTAKTOWE

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Politechnika Wrocławska
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 4195, 71 320 4186, 71 320 4187, 71 320 4194
fax 71 320 3948
e-mail: komercjalizacja@wctt.pl


zobacz na mapie

Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką

Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką jest jednostką działającą w ramach Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej PWr. Koncentruje się na realizacji zadań w obszarze: ochrony patentowej, transferu wiedzy oraz pozyskiwania i obsługi zleceń badawczych z przemysłu. W strukturze Ośrodka działa m.in. Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej, odpowiedzialny za doradztwo i prowadzenie spraw związanych z ochroną i wykorzystaniem własności intelektualnej.

Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką - Zdjęcie
Nasi eksperci służą pomocą w następujących sprawach:
 • Tworzenie oferty badawczej, tj. wykonania badań przemysłowych i naukowych / ekspertyz
 • Wskazywanie pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej stosownie do specyficznych potrzeb firmy (np. do wspólnych projektów badawczych)
 • Poszukiwanie laboratoriów badawczych / aparatury badawczej PWr do realizacji konkretnych zleceń badawczych.


DANE KONTAKTOWE

Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo - Technicznej
Politechnika Wrocławka

Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław
Budynek D-21, pokoje 126 i 127
tel. 71 320-22-68, 71 320-39-93, 71 320-29-13, 71 320-44-31, 71 320-22-70
fax. 71 328-32-45
e-mail: ong@pwr.edu.pl, oferta.badawcza@pwr.edu.pl


zobacz na mapie

Dział Własności Intelektualnej
i Informacji Patentowej

Dział Własności intelektualnej i Informacji Patentowej jest specjalistyczną jednostką Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, odpowiedzialną za doradztwo oraz prowadzenie spraw związanych z ochroną i wykorzystaniem własności intelektualnej.

Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej - Zdjęcie
Nasi eksperci służą pomocą w następujących sprawach:
 • Opracowanie dokumentacji związanej ze zgłaszaniem wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych do ochrony prawnej;
 • Zgłaszanie wynalazków, wzorów użytkowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych do ochrony prawnej
 • Pomoc w uzyskiwaniu i utrzymywaniu ochrony prawnej
 • Negocjowanie, sporządzanie i zawieranie umów z zakresu ochrony własności przemysłowej dotyczących komercjalizacji wyników badań.

DANE KONTAKTOWE

Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej
Plac Grunwaldzki 11,
Bud. D-21 "Bibliotech", Część A (przy bud. D-2), piętro II
tel. (071) 320-30-39, 320-24-78
e-mail: patent@pwr.edu.pl

zobacz na mapie

Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o.

Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o. jest spółką celową, o której mowa w art. 86 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 100% udziałów spółki należy do Politechniki Wrocławskiej. Zadaniem spółki jest tzw. komercjalizacja pośrednia własności intelektualnej Politechniki Wrocławskiej poprzez obejmowanie udziałów w spółkach typu spin-off.

DANE KONTAKTOWE

Janiszewskiego 7/9 lok. 901
50-372 Wrocław
tel. 71 320 47 66

zobacz na mapie

Znacznik mapy - Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii.
Punkt Kontaktowy
ds. Transferu Technologii
PWr
Znacznik mapy - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT).
Wrocławskie Centrum
Transferu Technologii
Znacznik mapy - Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką.
Ośrodek Współpracy Nauki
z Gospodarką
Znacznik mapy - Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej.
Dział Własności Intelektualnej
i Informacji Patentowej
Znacznik mapy - Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o.
Instytut Transferu
Technologii Sp. z o.o.